Driftstörning

1. Vid driftstörning i vatten- eller avloppsanläggningen bör du i första hand kontakta fastighetsägaren/hyresvärden.

2. Vid stopp i avloppsledning, behov av ledningsspolning etc. kontakta någon av våra tillsynsmän för avloppsanläggningen:
– Sven Svensson, 040-44 41 81, 070-493 6986
– Pierre Winge, 040-29 49 44.
Vid störning i vattenleveransen eller behov av akut avstängning på grund av läckage etc, kontakta tillsynsman för vattenanläggningen:
– Pierre Winge, 040-29 49 44.

3. Om tillsynsmännen inte går att nå, kontakta då någon av de övriga i styrelsen.
Namn och telefonnummer finns under Funktionärer i menyn. 

Observera!
Ledningsspolning i samfällighetens avloppsanläggning får endast beställas av tillsynsmännen eller samfällighetens styrelsemedlemmar.