Driftstörning

1. Vid driftstörning i vatten- eller avloppsanläggningen bör du i första hand kontakta fastighetsägaren/hyresvärden.

2. Vid stopp i avloppsledning, behov av ledningsspolning etc. kontakta någon av våra tillsynsmän för avloppsanläggningen:
– Johan Olsson
– Morten Agger
Vid störning i vattenleveransen eller behov av akut avstängning på grund av läckage etc, kontakta tillsynsmän för vattenanläggningen:
– Pierre Winge
– Stefanos Derdelis
– Björn Lindqvist


3. Om tillsynsmännen inte går att nå, kontakta då någon av de övriga i styrelsen.
Namn och telefonnummer finns under Funktionärer i menyn. 

Observera!
Ledningsspolning i samfällighetens avloppsanläggning får endast beställas av tillsynsmännen eller samfällighetens styrelsemedlemmar.