Föreskrifter

För att vår avloppsanläggning ska fungera så problemfritt som möjligt vill vi påminna om att inga främmande föremål eller lösningsmedel får spolas ner eller hällas ut i avloppet: hushållspapper, Torky-papper, potatisskal, äppelskrabbor, tops, bomull, tamponger, trosskydd, kondomer, klorin, färgrester, lacknafta, thinner, bensin etc.

Detta gäller även våtservetter och tvättlappar (baby wipes), vilka trots att tillverkaren på förpackningen anger att dessa kan spolas ner i toaletten, har visat sig orsaka stopp och förträngningar i våra ledningar.

Kom också ihåg att t ex torka ur stekpanna och andra kärl med hushållspapper och slänga fettet i soporna i stället för att spola av det med varmvatten i vasken. Fettet stelnar i avloppsledningarna i marken och orsakar stopp.

Vi ber er att följa dessa regler och råd för att undvika driftstopp samt onödiga och höga kostnader för anläggningens drift.