Föreskrifter

För att vår avloppsanläggning ska fungera så problemfritt som möjligt vill vi påminna om att inga främmande föremål eller lösningsmedel får spolas ner eller hällas ut i avloppet: hushållspapper, Torky-papper, potatisskal, äppelskrabbor, tops, bomull, tamponger, trosskydd, kondomer, klorin, färgrester, lacknafta, thinner, bensin etc.

Detta gäller även våtservetter och tvättlappar (baby wipes), vilka trots att tillverkaren på förpackningen anger att dessa kan spolas ner i toaletten, har visat sig orsaka stopp och förträngningar i våra ledningar.

Kom också ihåg att t ex torka ur stekpanna och andra kärl med hushållspapper och slänga fettet i soporna i stället för att spola av det med varmvatten i vasken. Fettet stelnar i avloppsledningarna i marken och orsakar stopp.

Andelsägare som är hyresvärdar tar ansvar för att föreskrifterna följs av och informeras till hyresgästerna.

Vi ber er att följa dessa regler och råd för att undvika driftstopp samt onödiga och höga kostnader för anläggningens drift.