Skabersjöby

En liten by strax utanför landets tredje största stad.
Här i byn finns en mölla, en skola och en kyrka.
Här finns människor och djur.
Här finns luft, ljus och rymd.
Här finns inte mer stress än vi själv skapar.
Det räcker!

Senaste inläggen

  • Service av anläggningen
    Tisdagen 17 januari utfördes service av anläggningen. Kortare avstängning av vattnet.
  • Byaktiviteter 2022
    VA-föreningens årsmöte hölls i Björn och Susannes trädgård 31 augusti. Byalaget med vänner ses och pratar om galoppbanan mm den 18e september kl 15.00 hos Aggers.
  • Årlig service på vattenanläggningen
    Onsdagen den 9/12 kommer service att utföras på vår vattenanläggning. Korta störningar i vattenleveransen kan därför förekomma mellan kl 13-16.