Skabersjöby

Skabersjöby ligger i en lummig svacka i det skånska landskapet mellan Malmö och Svedala.

Historia
Byn har sina rötter i tidig medeltid och är nära förknippad med Skabersjö gods eftersom de flesta husen från början tillhört godset. Sin nuvarande karaktär fick byn efter enskiftet 1819. Husen beboddes då av dagsverkare och andra anställda på godset.
I samband med ett arvskifte såldes dock de flesta av fastigheterna i byn under 1980-och 1990-talet och ägs nu i de flesta fallen av dem som bebor husen.

Kyrkan uppfördes troligen i slutet av 1100-talet men fick sitt nuvarande utseende efter en tillbyggnad på 1740-talet.
Stubbamöllan som står på höjden strax söder om byn tillhör ännu godset. Den byggdes 1838 och var i drift ända fram till 1951. Föreningen Skabersjö Mölla värnar om möllans bevarande.
Skabersjöskolan byggdes på 1940-talet och var i drift fram till 1992 då den stängdes. Skolan är sedan 1998 byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Samma år öppnades skolan för undervisning igen, nu som privatskola.

Skabersjöby idag
Idag bor det ett drygt 50-tal personer i byn och på gårdarna i närheten.
En samfällighetsförening ansvarar för byns egen vatten- och avloppsanläggning och det finns också ett byalag som bland annat arbetar för att värna om den kulturhistoriska miljön i byn.

Bymiljön har förändrats i liten utsträckning de senaste hundra åren, endast få byggnader har rivits eller tillkommit. I början av 2020-talet uppfördes två nya hus, de första på länge! De stora träden skänker ett lummigt lugn. Förhållandevis gles bebyggelse karakteriserar byn ännu i denna dag.