Aktuellt

 • Protokoll årsmöte VA-föreningen

  I april 2023 hölls årsstämma för VA-föreningen i Skabersjöby. Protokollet har skickats till samtliga andelsägare via mejl.

 • Planerat vattenavbrott måndag

  Mellan 14:00 och 15:00 på måndag 5 juni 2023 stängs vattnet för att avsluta det sista arbetet med matningen till brunnen.

 • Vattnet tillbaka

  Under förmiddagen idag kunde elfelet lokaliseras. Vi har en tillfällig lösning för elförsörjningen till pumpen vid skolan, så med andra ord är vattenförsörjningen säkrad för nu. Vi anlitar en firma för en permanent lösning och hoppas det kan lösas så snart som möjligt. Stort tack till alla inblandade i byn som hjälpt till under helgen!

 • Vattenavbrott 20 maj

  Sedan 20 maj har vi vattenavbrott i byn. Efter en första felsökning drogs slutsatsen att rotorsaken var pumpen i borrhålet. Igår kväll kom Libradon ut och pumpen byttes. Problemet kvarstår, så snart vi startar igång systemet går säkringar. Nu söker vi efter elfel och hela byns boende hjälps åt för att lösa vattenkrisen. Vi vet ännu inte när vi kan få tillbaka vattnet men förhoppningsvis under dagen eller imorgon.

  För att kunna spola toaletter och diska etc kan vi använda en brunn som står vid bygatan 5. Notera att pumpen behöver slås på och stängas av manuellt. En vattenkiosk finns på Skabersjövägen nära motorvägen för dricksvatten.  

  För er fastighetsägare som har hyresgäster, var snälla och informera dem om läget, också om att vi inte har kommunalt vatten, om vad de kan förvänta sig i form av service och också fortlöpande om den information jag lägger ut på skabersjoby.se & via mejl. Det ligger på er fastighetsägare och inte på oss i styrelsen att informera era hyresgäster.

 • Service av anläggningen

  Tisdagen 17 januari utfördes service av anläggningen. Kortare avstängning av vattnet.

 • Byaktiviteter 2022

  VA-föreningens årsmöte hölls i Björn och Susannes trädgård 31 augusti.

  Byalaget med vänner ses och pratar om galoppbanan mm den 18e september kl 15.00 hos Aggers.