Byalaget i Skabersjöby

Byalaget är en ideell opolitisk sammanslutning för alla boende i Skabersjöby med omnejd.

Byalagets målsättning är att tillvarata bybornas intressen och vara informationsorgan
i aktuella allmänna frågor. Genom olika aktiviteter verkar vi för trevnaden och sammanhållningen i byn. Byalaget engagerar sig också i byns utveckling och bevarandet av den unika bymiljön.

Någon medlemsavgift tas för närvarande inte ut.

Bor du i Skabersjöby med omnejd?
Anmäl mailadress/mobilnummer till Byalaget så håller vi dig uppdaterad med senaste nytt via mail/SMS. Du når oss på mail: byalaget(at)skabersjoby.se.

Frågor som engagerat byalaget är bland annat:

  • Bevarandet av by- och kulturmiljö i Skabersjöby
  • Anläggning för lagring och sortering av byggavfall i Västrabyskogen
  • -Byns utveckling och frågor kring ny bebyggelse i byn
  • Byalaget som remissinstans för frågor som rör Skabersjöby med omnejd
  • Vindkraftspark nära Skabersjöby
  • Bredband till byn 2005
  • Promenadväg runt Skabersjöby
  • Lekplatsens utrustning och skötsel
  • Historik över byn och dess innevånare