Föreningen Skabersjö Mölla

Skabersjö mölla
Den gamla stubbamöllan från 1838 ägs av Skabersjö gods. Föreningen Skabersjö Mölla, som idag har ett hundratal medlemmar, arrenderar möllan av Skabersjö gods och svarar för det löpande underhållet med hjälp av av medlemsavgifter, bidrag, gåvor och inkomster från olika arrangemang

Möllan visas för allmänheten på mölledagen första söndagen i juli varje år, då många av Skånes möllor är öppna.
Kontakta styrelsen för visning för studiegrupper och intresserade under övrig tid eller för information om eventuella evenemang och aktiviteter kring möllan.

Föreningen ingår i Föreningen Skånska Möllor som verkar för de skånska möllornas bevarande.