Analysresultat

Provtagning av vattnet sker regelbundet enligt gällande myndighetskrav.
Vi anlitar SGS Analytics Sweden AB (fd Synlab/ALcontrol) för analys.

Vad betyder analysresultaten? Läs mer här.

Livsmedelsverkets information och föreskrifter om dricksvatten finns här.