Analysresultat

Provtagning av vattnet sker regelbundet enligt gällande myndighetskrav.
Vi anlitar SYNLAB Analytics & Services Sweden AB (fd ALcontrol AB) för analys.

Vad betyder analysresultaten? Läs mer här.

Livsmedelsverkets information och föreskrifter om dricksvatten finns här.