Avgifter

Följande avgifter debiteras för år 2023 enligt årsstämmans beslut:
Vatten (GA:4): 1500 SEK/andel
Avlopp (GA:5): 2500 SEK/andel

Årsavgifter skall vara betalda senast 1 maj
15 maj skickas en första påminnelse ut via mail.
29 maj skickas en andra påminnelse med nytt inbetalningskort ut per post
Påminnelseavgift 150 tillkommer vid detta tillfälle.
12 juni skickas ärendet till inkasso.

Betalningsansvaret för andelsavgift vilar på den som står som ägare till fastigheten den 1:e januari det år avgiften avser.