Avgifter

Följande avgifter debiteras för år 2024 enligt årsstämmans beslut:
Vatten (GA:4): 6000 SEK/andel
Avlopp (GA:5): 2000 SEK/andel

Pga stora utgifter under 2023 kommer årsavgiften behöva vara ungefär dubbelt så stor som vanligt för 2024.

Årsavgifter skall vara betalda senast 1 maj eller efter årsstämman om den hålls senare.
14 dagar senare skickas en första påminnelse ut via mail.
Tre veckor senare skickas en andra påminnelse med nytt inbetalningskort ut per post
Påminnelseavgift 150 tillkommer vid detta tillfälle.
Betalas inte avgiften skickas ärendet till inkasso.

Betalningsansvaret för andelsavgift vilar på den som står som ägare till fastigheten den 1:e januari det år avgiften avser.

Avgiften betalas in på bankgiro 5201-0592.