Debiteringslängd

FastighetAndelstal vattenAndelstal
avlopp
Benämning
20:111Prästatorpet
22:401Prästgården
25:255Skolan
25:311Kyrkovaktmäst.bostaden
25:433Förskolan
25:522Lärarbostaden, Rektorsbostaden
25:633Pensionärslängan
25:711Klockaregården
26:1811Nya bygården
26:4511Sadelmakarhuset
26:4711Barnmorskehuset
26:4811Skräddarhuset
26:4911Tvärhuset
26:5011Västra torpstället
26:5111
  26:5211Handlarbutiken
26:5311Möllargården
26:5511Telefonstationen
26:5612Concordia
  26:5711Östra torpstället
26:7011Gamla bygården
26:10611Fru Kronvalls trädgård
27:111Kyrkan
Tot andelar3134