VA-samfälligheten

Skabersjöby samfällighet för vatten (GA:4) och avlopp (GA:5).

I Skabersjöby finns ingen kommunal vattenförsörjning. Vatten och avloppsanläggningarna i byn drivs därför i samfällighetsform. Trots mycket ideellt arbete kostar driften en hel del pengar. De största kostnadsposterna är tömning och deponering av avloppsslam samt vattenanalyser och myndigheternas kontrollavgifter.

Vilka fastigheter som ingår i samfälligheten för vatten respektive avlopp framgår av debiteringslängden.

Provtagning av vattnet sker regelbundet enligt gällande myndighetskrav. Provsvar finns samlade under Analysresultat.