Hem • NyheterHistoriaKyrkanByalagetMölleföreningenVA-samfällighetenGalleriLänkarOm

 

 

Vatten- och avloppsförsörjning

I Skabersjöby finns ingen kommunal vattenförsörjning. Vatten och avloppsanläggningen i byn drivs av en samfällighet.  Trots mycket ideellt arbete kostar driften en hel del pengar. De största kostnadsposterna är tömning och deponering av avloppsslam samt vattenalanyser och myndigheternas kontrollavgifter.

Vilka fastigheter som ingår i samfälligheten för vatten respektive avlopp framgår av debiteringslängden som finns tillgänglig i menyn till vänster.

Provtagning av vattnet sker regelbundet enligt gällande myndighetskrav. Provsvar finns samlade under Analysresultat i menyn till vänster.
 
     
     
 
 


Observera!

För att vår avloppsanläggning ska fungera så problemfritt som möjligt vill vi påminna om att inga främmande föremål eller lösningsmedel får spolas ner eller hällas ut i avloppet: hushållspapper, Torky-papper, potatisskal, äppelskrabbor, tops, bomull, tamponger, trosskydd, kondomer, klorin, färgrester, lacknafta, thinner, bensin etc.

Detta gäller även våtservetter och tvättlappar (baby wipes), vilka trots att tillverkaren på förpackningen anger att dessa kan spolas ner i toaletten, har visat sig orsaka stopp och förträngningar i våra ledningar.

Kom också ihåg att t ex torka ur stekpanna och andra kärl med hushållspapper och slänga fettet i soporna i stället för att spola av det med varmvatten i vasken. Fettet stelnar i avloppsledningarna i marken och orsakar stopp.

Vi ber er att följa dessa regler och råd för att undvika driftstopp samt onödiga och höga kostnader för anläggningens drift.
 

 
 
     
 
 


Vem kontaktar jag vid driftstörning?

Observera!
Ledningsspolning i samfällighetens avloppsanläggning får endast beställas av tillsynsmännen eller samfällighetens styrelsemedlemmar.

1. Vid driftstörning i vatten- eller avloppsanläggningen bör du i första hand kontakta fastighetsägaren/hyresvärden.

2. Vid stopp i avloppsledning, behov av ledningsspolning etc. kontakta
någon av våra tillsynsmän för avloppsanläggningen:
- Sven Svensson, 040-44 41 81, 070-493 6986
- Pierre Winge, 040-29 49 44.

Vid störning i vattenleveransen eller behov av akut avstängning på grund av läckage etc, kontakta tillsynsman för vattenanläggningen:
- Magnus Ekbladh, 040-44 40 52, 073-252 3604.

3. Om tillsynsmännen inte går att nå, kontakta då någon av de övriga i styrelsen. Namn och telefonnummer finns under  Funktionärer i menyn till vänster. 

 
 
     


 


2018-04-01