Hem • NyheterHistoriaKyrkanByalagetMölleföreningenVA-samfällighetenGalleriLänkarOm

 

 

 

Debiteringslängd

  Skabersjö GA:4
vatten
Skabersjö GA:5
avlopp
 
Fastighet Andelstal Andelstal Benämning
20:1, 21:1 1 1 Prästatorpet
22:4 0 1 Prästgården
25:2 6 6 Skolan
25:3 1 1 Kyrkovaktmästerebostaden
25:4 1 1 Förskolan
25:5 2 2,5 Lärarbostaden, Rektorsbostaden
25:6 3 3 Pensionärslängan
25:7 0 1 Klockaregården
26:18 1 1 Nya bygården
26:45 1 1 Sadelmakarhuset
26:47 1 1 Barnmorskehuset
26:48 1 1 Skräddarhuset
26:49 1 1 Tvärhuset
26:50 1 1 Västra torpstället
26:51 1 1 -
26:52 1 1 Handlarbutiken
26:53 1 2 Möllargården
26:55 1 1 Telefonstationen
26:56 1 2 Concordia
26:57 1 1 Östra torpstället
26:70 1 1 Gamla bygården
26:106 1 1 -
27:1 1 1 Kyrkan
29 33,5  

Andelstalen har fastställts och registrerats av Lantmäteriet i samband med samfälligheternas bildande.

 


2015-03-29