Hem • NyheterHistoriaKyrkanByalagetMölleföreningenVA-samfällighetenGalleriLänkarOm

 
 

Historia

Klicka på kartan för att läsa mer om varje hus

 

Skabersjöby ligger i en lummig svacka i det skånska landskapet mellan Malmö och Svedala. Byns historia har sina rötter i tidig medeltid och är nära förknippad med Skabersjö gods eftersom de flesta husen från början tillhört godset. Sin nuvarande karaktär fick byn efter enskiftet 1819. Husen beboddes då av dagsverkare och andra anställda på godset. På 1980-talet såldes de flesta fastigheterna i byn, men familjen Thott äger fortfarande fyra av
de 21 boningshusen i byn.

Kyrkan uppfördes troligen i slutet av 1100-talet men fick sitt nuvarande utseende efter en tillbyggnad på 1740-talet.

Stubbamöllan som står på höjden strax söder om byn tillhör godset. Den byggdes 1838 och var i drift ända fram till 1951. Föreningen Skabersjö Mölla värnar om möllans bevarande.

Idag bor det ett 50-tal personer i byn och på gårdarna i närheten.
En samfällighetsförening ansvarar för vår egen vatten- och avlopps-anläggning. Vi har också ett byalag som försöker värna om den kulturhistoriska miljön i byn.

Bymiljön har förändrats i liten utsträckning de senaste hundra åren, endast få byggnader har tillkommit. De stora träden skänker ett lummigt lugn. Förhållandevis gles bebyggelse karakteriserar byn ännu i denna dag, men hur länge till? Starka krafter som vill exploatera utrymmet och förtäta bebyggelsen börjar göra sig hörda. Idyllens dagar är sannolikt räknade!

Historia - kulturmiljö

Stor karta

Wikipedia - Skabersjöby

 

 

 

 


2013-04-29