Hem • NyheterHistoriaKyrkanByalagetMölleföreningenVA-samfällighetenGalleriLänkarOm

 
 

Historia

Skabersjö kyrka

Skabersjö 27:1

Byggår: senare delen av 1100-talet

Skabersjö kyrka uppfördes under senare delen av 1100-talet på det då vanliga romanska sättet med långhus, kor och absid. Korets tunnvalv är kvar från kyrkans romanska tid. Valven i långhuset tillkom dock senare, troligtvis under 1400-talet och då började troligen även tornet och vapenhuset att byggas. Tornets övre del byggdes om på 1700-talet.

År 1744 fick Skabersjö gods fullständiga patronats-rättigheter, vilket markerades med ett gravkor som uppfördes på kyrkans norra sida. Korsarmen i norr uppfördes 1745.

Under åren 1896-1897 genomfördes en omfattande restaurering av kyrkan som då fick sin nuvarande inredning med ådringsmålade kyrkbänkar och plattbelagt golv. I samband med renoveringsarbetet fick kyrkan de nuvarande rundbågade fönstren, både i den äldre delen och i den nyare tillbyggnaden åt norr. Tornet byggdes även om i en romanskinspirerad stil med dubbla rundbågsfönster och trappstensgavlar.

I kyrkan finns tre klockor. Predikstolen, daterad till 1585 är rikt utsmyckat i renässansstil. Över predik- stolen finns en baldakin från 1700-talet med vapen- sköldar.

I direkt anslutning till kyrkogården finns familjen Thotts privata och muromgärdade begravningsplats. Den enda i sitt slag i Sverige.

 

 

 


2010-11-28