Hem • NyheterHistoriaKyrkanByalagetMölleföreningenVA-samfällighetenGalleriLänkarOm

 
 

Historia

Prästgården

Skabersjö 22:4

Byggår: 1920-talet

Prästbostället skänktes år 1599 till församlingen av Skabersjö säteri, enligt traditionen att prästen skulle predika på godset varje söndag.

Enligt uppgift finns skyldigheten kvar, att prästen ska komma till godset för att predika närhelst godsherren begär det.

Prästgården utgjordes [tidigare] av en helt kringbyggd, halmtäckt gård, uppförd i korsvirke av ek. Den jord som hörde till prästgården var utarrenderad. Under prästgården brukades dessutom det så kallade "Prästatorpet". Att det kommit att tillhöra prästgården hänger samman med att det under storskiftet "blivit separerat på det sätt, att efter ingen kunde uppge vem det egentligen hörde till, överlämnades det till prästgården".

 


2010-11-28